Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Assam has 141 Vilages/Towns in Kampur Sub-Districts in Nagaon Districts
Baruntali | Dighali Pathar | Uttar Narikali | Dighali Bil | Bahaka Bari | Dhemaji Gaon | Kowariati | Niz Narikali | Puthimari | Missamari No.2 | Missamari No.1 | Phalihamari No.1(khalihamari 1 | Phalihamari No.2(khalihamari 2 | Garubandha | Simaluguri | Marisuti | Jukuta No.1 | Jukuta No.2 | Maikalong | Pamila Ati | Bhaluka Guri | Kalai Khowa | Pachim Khaloi Bhanga | Pub Khaloi Bhanga | Kachari Khanda | Pachim Kawimari | Pub Kawimari | Tubuki Grant | Rangalu Grant | Rangalu Gaon | Haya Grant | Bilmati Bagisa | Sagunbahi Grant | Sagunbahi Gaon | Niz Kathiatoli | Jomarmur | Mahgarh | Pachim Kathiatoli | Bamunijan | Kukuribari | Darangi Gaon | Niz Kampur | Borpatia | Majarati | Tetelisora Gaon | Tetelisora Grant (tetelisora) | Pachim Nambar Lalung Gaon | Upar Barlalung Gaon | Kachari Gaon | Lungpung | Nambar Lalung Gaon | Reng Beng Grant | Sarupathar | Mikir Gaon | Dewri Pathar | Dewri Gaon | Medhi Bhakat Gaon | Bhalbhalia Gaon | Uttar Chang Chaki | Dakhinpat | Charaihagi | Ghilani | Dab Narikali | Bundura | Balisara | Kaziranga | Phakali (pakali) | Baga Gorai Mari | Magurmari | Dakhin Chang Chaki | Garubat Gaon | Kawai Mari Lalung Gaon | Kawai Mari Mikir Gaon | Kawai Mari Gaon | Kekuri Bari | Uppar Kahunda | Nam Kahunda | Satlunga | Gerjai Pam | Sonaru Guri | Biringaati (bringati) | Hatikhuti | Uzanmari | Pamila Jarani | Madhapara | Ramani Pathar | Raja Ali | Alitangani | Rangalu Basti (ranglu Basti) | Kachua No.2 | Kachua No.1 | Manu Pathar (manu Ram Pathar) | Dapara | Saibok | Garukhunda | Kapili Kan | Chira Pathar | Kumbhr Dubi | Bakula Guri | Simlai Pathar | Kuhimari No.2 | Kuhimari No.1 | Dumai Hagi | Haladhi Ati | Chankhula | Kandapara | Juripar | Chitalmari | Kamarpha No.1 (kamarpho No.1) | Kamarpha No.2 | Jungthung No.2 (jungthung) | Uttar Ameri | Leprosi Colony | Makhan Basti | Singi Mari | Dakhin Ameri | Jungthung No.1 (jungthung) | Raja Pahar No.1 | Raja Pahar No.2 | Dakhin Jar Bagan | Barpani Bagan | Dhan Chala | Pub Barpathar | Maj Barpathar | Pachim Barpathar | Lengari | Maicham | Sildubi | Kharupindha | Amdubi | Amdubi (borbil) | Pandit Ghat | Longjap N C(longjup 500-700are | Padum Pukhuri N.c. | Bar Pukhuri N.c. | Ulumguri N.c. | Lutumari N.c. | Rani Pukhuri N.c. | Longjup Padumoni (hatipara Fv) | Lutumari Amdubi (f.v.) | Jadupathar F.v. |