Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Assam has 134 Vilages/Towns in Tezpur Sub-Districts in Sonitpur Districts
Niraiati Gaon | Maila Gaon | Likhak Gaon | Niz-bihaguri Gaon | Chinga Chuburi Gaon | Moa Mari Kachari | Kalita Gaon | Rangamati Gaon | Bhaluke Khowa Gaon | Pitha Khowa Gaon | Gerua Pathar | Gerua Gaon | Barua Doloni Gaon | No.1 Puthimari Gaon | No.2 Puthimari Gaon | Bapu Bheti Gaon | Barua Doloni | Chahia Pathar | Borakata Pathar | Arimara Pathar | Bara Kota Chapari | Kushuani Ati | Khelepia Pathar | Bowalguri Gaon | No.3 Puthimari | No.4 Puthimari | Tinikharia | No.1 Jhaxwani | Arimara Pam | No.1 Arimara | No.2 Arimara | Majuli Chapari | Puthimari (p.g.r) | Deka Chuburi | Saru Pakhiajhar | Rengani Jhar | Goroi Mari Borpukhuri | Betani Jhar | Salani Gaon | Kasha Kani Gaon | Rupkuria Gaon | Jaglowani | Bhaluk Jharani | Na-pam Gaon | Amola Pam Gaon | Puniani Gaon | Ahata Guri Gaon | Holeswar Devalaya | Niz-haleswar | Kenduguri | Barpakhia Jhar | Khola Guti Kachari Gaon | Lihani Pathar | Dipotahat Khola | Saikia Chuburi Teleria | Saikia Chuburi Barjhar | Lidmari Barjhar | Putai Khati Gaon | Salmara Gaon | Baghchong Gaon | Bhitor Parowa Gaon | Parmai Gauli Gaon | Borguri Gaon | Parowa Gaon | Parowa Bagicha | Hari Gaon | Saikia Chuburi Dekar Gaon | Gatanga Kahdol | Deka Chuburi Kudar Bari Gaon | Dihingia Gaon | Bali Chapari | Jahajduba Gaon | Khanamukh Gaon | Sopora Chuburi | Duidi Pota Maz-pathar | Na-bhangani Pathar | Da-gaon Pukhuria | Bebezia Gaon | Kumar Gaon | Bhito Suti Gaon | No.2 Dolabari | No.1 Dolabari | Da-ati Gaon | Kataki Chuburi | Kala Song | No.2 Jhawani | No.3 Jhawani | No.4 Jhawani | Gelgeli | Tezpur Doloni | Da-parbatia Gaon | Alisinga Gaon | Purani Alimur | Urium Guri Gaon | Ali Singa Urium Guri | Gorchinga Bihia | No.1 Tenga Basti | No.3 Makua Chapari | No.2 Makua Chapari | No.1 Makua Chapari | Tengabasti | Karaiani Nepali Gaon | Karaiani Bangali Gaon | Chatai Chapari Gaon | Batamari | Kali Bari Chuk | Kali Bari Rajah Chahar | Bhoi Khowa Gaon | Bhoikhowa Chapari | Jorgarh | No.3 Siruani | No.1 Siruani | No.4 Siruani | Raj Bharal | Kachari Pam | Marisuti Gaon | Bhomoraguri | Bura Chapari | Baghe Tapo | Siali Tapo | Alimar Chak | Latia Mari | Ganesh Tapu | Guli Pam | Garoi Mari R.f. | Bhomoraguri R.f. | Majgaon (ct) | Gutlong Gaon (ct) | Barika Chuburi (ct) | Bamun Chuburi (og) | Dekar Gaon (og) | Parbatia Gaon (og) | Hazarpar Dekar Gaon (og) | Deori Gaon (og) |