Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Assam has 201 Vilages/Towns in Harisinga Sub-Districts in Udalguri Districts
Dharamjulikhaira Grant | Atherighatkhaira Grant | Khoirajhar | No.1 Rajagarh | No. 2 Rajagarh | No. 3 Rajagarh | No. 4 Rajagarh | No.1 Barangajuli | No.2 Barangajuli | No.3 Barangajuli | No.2 Suklaikhuti | No.3 Suklaikhuti | No.1 Bholatar | No.2 Bholatar | No.3 Bholatar | No.1 Newly | No.2 Newly | No.3 Newly | No.1 Chamrang | No.2 Chamrang | No.3 Tanki Basti(boni Basti No.3) | Nonoipara Basti | Bhutiajhar | No.1tankiabasti (toni Basti No.1) | No.2 Tanki Basti(noni Basti No.2) | Badalapara T.e. | Nonke Suklabagan | No.1 Bamunjuligaon | No.2 Bamunjuligaon | No.2 Sonajuli | Orangajuli | Bamunjuli T.e. | Orangajuli T.e. | No.1 Geruajhar | No.1 Niz Geruajhar | No.2 Niz Geruajhar | Uttar Geruajhar | Nonoikhuti | No.1 Sagunbahi | No.2 Sagunbahi | Nonoipara T.e. | Uttar Kalikhola | Dakhin Kalikhola | Kalikhola (kalikhola Nc) | Dakhin Geruajhar | No.1 Dimakuchi | Dimakuchigaon | Dimakuchi Te | Duinadirmukh | No.1 Uttar Dimakuchi | No.2 Uttar Dimakuchi | No.3 Uttar Dimakuchi | Batabari | Balisitha | No.1 Sonajuli (sohajuli) | Barangajuli T.e. | Hahchara | Badlaparagaon | Uttar Naobandha | Atherikhat T.e. | Atherikhat Jungle | Barangajulikhuti | Kathalbari Te | Dharmajuli Jungle | Dharamjuli Te | Suklaikhuti No.2 | No.4 Barangajuli | Simaluguri | Patala Habi | Khasia Pathar | Khasia Chuba | No.2 Singribari | Dahala Habi | Dahala Chuba | Naobandhagaon | Naobandha Habi | Baranadi Habi | Daroga Chuba | Jabanga Habi | Jabanga Pathar | Parbahu Habi | Parbahu Chuba | Burhapujasali | Totlapara | Pachim Patala | Patala | Naga Chuba | Bhutiachang | Niz Sekhar | Amguri | Dingdangpara | Duliapara (dagiapara) | Kakalbhangi | Gala Chuba(jalarchuba) | No.1 Singribari | Nagrachara | Babarikhat | Tanglagaon | Hahinigaon | Panipota | Khatowalpara | Ratanpur | No.1 Alikash | Chamuapara | Banseria | Uttar Junglepara | Pub-nalbari | Pashim Nalbari | Bar Jalah | Dakhin Nalbari | Kukurakata | Khairabari | Sastrapara | Chaibari | Jalah | Majorgaon (mazgaon) | Letpetkhat | No.2 Alikash | Pub-phutkibari | Gerua | Pashim Phutkibari | Dakhin Jangalpara | Purandia | Bholakash | Khokhagaon | Bongagaon | Kaulibhanga (batakuchi) | Tiklowchuba (tikiaichuba) | Garkash | Batakuchi | Chenipara | Kherkheria Grant | Khoirabari Grant | Khoirabarigaon | No.1 Batabari | No.2 Batabari | No.1 Pub Khoirabari | No.2 Pub Khoirabari | Santipur | Barangabari | Amlaiguri | Nepaligaon | Bongurumgaon | Barbari Pathar | Mjuligaon | Majuli Te | Nonke Kherkheria | Nonke Amlaiguri | Uttar Gejerkuchi | Phulkuchi | Baghekhowa | Choutalpara | Chutiapara | Pachim Bhutia Chang | Uttar Khoirabari | No.2 Satgharia | No.1 Satgharia | Kachubil Nepaligaon | No.2 Kochubil Te | No.1 Kochubil Te | Bhutiachang Te | Ulubari | No.1 Ghagrapara | No.1 Liching | No.2 Liching | No.1 Ghagrabagan | No.2 Ghagrabagan | No.3 Liching | No.3 Ghagrabagan | Pachim Ghagra | No.2 Hatigarh Te | Bengaligaon | No.2 Ghagrapara (no.2 Pachim Ghagrapar) | Bengbari | Baltikiri | Niz Harisinga | Harisinga Station Block | Kathalguri | Kouchpara | No.1 Phasia | No 2 Phasia | No.1 Hatigarh T.e. | Khoirabari Jungle | Christianpara | Telipara | Batiamari | Paneri T.e. | Ghewnala | Murmela | Bara Gohainthan | Nasanshali | Dakhin Gejerkuchi | Dhopguri | Pachim Paneri | Pub Paneri | Anadhowapara | Tarabari | Bhergaon | Merbangachuba | Niz Jharparbari | Khalingduar Rf |