Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 115 Vilages/Towns in Dhira Sub-Districts in Kangra Districts
Bhangali (110) | Jharet Thakaran (112) | Behl (111) | Jharet Jagian (109) | Lanjehr (114) | Korna (115) | Khatin (108) | Chombu (116) | Tapehr (113) | Jamula (118) | Gadiara (117) | Makrehr (169) | Barehr (168) | Mangehr (167) | Rajhun Khas (164) | Baggi (163) | Chambi (119) | Bah (120) | Hoda (162) | Pira (160) | Chiran (161) | Lahr Thakran (124) | Simbal Lahr (122) | Rangehr (121) | Devi Tilla (123) | Thirak (125) | Dehru (126) | Alsehar (127) | Kotha (128) | Kohlru (129) | Ghammun (130) | Galohi (131) | Lahr Malaicha (151) | Ban (152) | Gharanu (157) | Dugahan (159) | Dhalehra (158) | Guin (165) | Thalehr (166) | Kholi Gaggal (170) | Bharath (171) | Ghanun (173) | Chakban (177) | Chakban Panapar (179) | Kholi (180) | Panapari Har (182) | Har (305) | Khas Gaggal (178) | Och (175) | Och Gaggal (176) | Lahr Uparla (315) | Kalah (174) | Dhira (316) | Rumehr (317) | Baloti (314) | Kohana (319) | Tharkehr (318) | Ulehr (322) | Lahar Buhla (323) | Bhadrol Uparla (172) | Bhadrol Buhla (156) | Dai (155) | Dehadi (154) | Barsola (153) | Lahr Banahra (150) | Kalun (132) | Lahr Chalaina (133) | Uparla Nauana (149) | Bhati (148) | Suar (147) | Buhla Nauana (146) | Parmar Nagar (134) | Simbal Pat (135) | Rakh (136) | Kiyara (145) | Bhatka (144) | Gagoti (137) | Kharaina (138) | Alsa (139) | Badrer (140) | Chau Da Lahar (143) | Gharana Khas (141) | Gharana (142) | Tamloh Khas (408) | Lulehr (409) | Panjial (329) | Sanwar (330) | Darman (328) | Panjlehr (331) | Balota Khas (332) | Tang (334) | Bhatiara (333) | Lahru (338) | Kot (339) | Thalial Buhli (327) | Thalial Uparli (326) | Naura (336) | Nanwalkar (337) | Lulehr (325) | Karner (324) | Lahru (335) | Matehr (321) | Sunpur (320) | Jadwana (347) | Suri (346) | Baleta (340) | Marhun Mundhi (341) | Marhun Daroh (342) | Pat (343) | Har Tarembu (344) | Har Liungni (345) | Phashta (357) | Devi (356) | Malehr (355) | Ban Chadoh (358) |