Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 229 Vilages/Towns in Khundian Sub-Districts in Kangra Districts
Tali (634) | Reserve Jangal Kalapani (631) | Kala Pani (633) | Mandu (632) | Dev Gaon (635) | Mahr (710) | Dodhru (711) | Saur Khurd (712) | Saur Kalan (713) | Jamula (738) | Tikkar (737) | Kukriana (741) | Basin (739) | Pukhru (740) | Lagru (709) | Hardip Pur (708) | Chori (707) | Bharari (706) | Dhati Parmala (699) | Nahli (704) | Patreli (639) | Koka (637) | Bagi (697) | Maira (698) | Dhati (703) | Jhayara (701) | Bhatlahru 694) | Kihari (700) | Balahr (695) | Chaunki (705) | Salihar (638) | Balehra (696) | Chhont (693) | Ambara 785) | Gahal (747) | Badehr (818) | Ghandwar Khas (692) | Surani (691) | Thalakan (690) | Tip Uparla (787) | Tip Buhla (788) | Jasehr (688) | Reserve Jangal Drang (689) | Reserve Jangal Gandwar (685) | Aluha (687) | Kandha (684) | Aghar (789) | Tihri (790) | Bhoran (686) | Kohlri (791) | Ghamir Lahr (794) | Chaunki (792) | Kanuhi (793) | Perla (812) | Kurera (810) | Daloh (811) | Reserve Jangal Tihri (795) | Sidhpur (798) | Bharnal (796) | Reserve Jangal Ghator (872) | Dal (868) | Matrehr (870) | Daddal (867) | Chharar (866) | Bharer (871) | Chaunki Dhorian (873) | Kotu Dhorian (869) | Amred (809) | Jamna (799) | Bag (808) | Majhin (807) | Balhri (888) | Sarohi (887) | Taryamblu (874) | Chhimkar (806) | Sarab Nati (805) | Phaked (800) | Bahl Bagru (804) | Dabkehri (876) | Jiod (803) | Bhatal Kalan (875) | Bhatal Khurd (883) | Sialkar (884) | Reserve Jangal Dhatehr (882) | Jajjar (878) | Kukrehr (877) | Dodru (802) | Dib (879) | Mannu (880) | Dhatehr (881) | Kuri (885) | Balra (886) | Manera (899) | Marhana (898) | Harbah (889) | Dhakhar (890) | Reserve Jangal Saniyali (865) | Bhadrun (864) | Kud (863) | Rachhan (862) | Chalol (844) | Reserve Jangal Nahli (843) | Nahli Jhikla (842) | Nahli Uperla (841) | Mundhal (840) | Gharna (814) | Paliar (813) | Thara (819) | Lihas (821) | Ropa (815) | Daglehr (816) | Charambu (822) | Jhalot (786) | Dadhuru (820) | Amkan (824) | Chhilag (823) | Jamuli (817) | Tapnala (825) | Thamba (826) | Sihoti (778) | Galoti (783) | Kutahn (784) | Khundian (780) | Karal (782) | Silh (781) | Rohal (748) | Bhatwal (746) | Matehr (702) | Chhir (749) | Manjlahr (753) | Jamuli (744) | Reserve Jangal Jamuli (745) | Reserve Jangal Khalag (743) | Maktehr (754) | Daphlun (755) | Khalag (742) | Dol (735) | Bag (736) | Jamlehr (733) | Rihri (732) | Sararkar (734) | Loharkar (731) | Bhalar Kalan (730) | Bhalar Khurd (714) | Bharam Dhayara (715) | Kurehar (725) | Thati (729) | Thill (716) | Pharera (717) | Bhadorkar (718) | Dhar Chauki (719) | Bangal (720) | Marehar (722) | Bharoli (726) | Latehr (728) | Chaloi (727) | Sanghyar (724) | Narghota (723) | Ram Nagar (721) | Gharela (762) | Ghar Behr (761) | Bar Kalan (759) | Lahr (758) | Bhat Lahru (756) | Tulli (757) | Bar Khurd (760) | Korli (763) | Jakh Lahr (764) | Toru (774) | Khar Muhn (775) | Dehru (752) | Lahru (751) | Dhar (750) | Kadehr (777) | Barwala (776) | Rakehr (773) | Ghar Lahr (771) | Basin (772) | Hardwal Lahr (765) | Sudar Lahr (766) | Lahru (779) | Phulwari (770) | Barog Lahr (767) | Hari (768) | Kuwali (769) | Tikkar Uperla (832) | Mariari (833) | Tikkar Jhikla (834) | Phagurta (830) | Mor (827) | Gadiara (828) | Jol (831) | Shiv Pur (829) | Jujhpul (836) | Bhadrol (837) | Galoti (852) | Bhalelu (835) | Lohar Kar (856) | Gahli (855) | Chihar (853) | Chanarri (851) | Phihar (839) | Pihri (838) | Uk Lahr (850) | Khaliyana (854) | Naloti (857) | Dhar Bhamolag (858) | Dhariatu (849) | Makar (848) | Khola (847) | Samehl (845) | Chaunki (846) | Balahra (859) | Barwala (860) | Parauntha (893) | Tihri (861) | Jhaula (891) | Jarundi (892) | Saoli (894) | Kasar (897) | Bhatawan (895) | Duhk (900) | Mahesi (901) | Dahd (896) | Tipri (904) | Bandhaur (905) | Buli (906) | Kior (903) | Chaunki (902) |