Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 88 Vilages/Towns in Aut Sub-Districts in Mandi Districts
Ropa (496) | D.p.f. Ropa (497) | Shila Daral (498) | D.p.f. Narain Pairu (494) | Kanauj (493) | D.p.f. Sakrodu Nal (492) | Lakshal (491) | Shayari (495) | D.p.f.lakshal (490) | D.p.f.jamunal (489) | D.p.f. Gharyana Dhar (486) | D.p.f.ghurat (487) | D.p.f.dakshati (488) | Taryal (499) | D.p.f. Taryal (500) | D.p.f. Thujri (505) | Kathyari (504) | D.p.f. Palatnal (501) | Ansar (503) | Tikar (502) | Jhiri (508) | Palsed (507) | Nagwain (509) | D.p.f. Bagodh (513) | D.p.f. Parthachi (514) | Sawakhari (506) | D.p.f. Tarmuthi (485) | D.p.f. Rashwal (484) | D.p.f. Sari (515) | Shil Mashora (511) | Takoli (510) | Pali (518) | Farsh (512) | Khawlash (516) | D.p.f. Chubhlu (517) | Kota Dhar (520) | Sansoi (519) | Kingsh (521) | Sozha (522) | D.p.f. Bhatmar (523) | D.p.f.shikari (481) | Bhanuthi (482) | D.p.f. Chuni Nal (483) | D.p.f. Sanod (480) | Pub (479) | Tapur (524) | Naw (525) | D.p.f. Nau Doghari (526) | Aut (527) | D.p.f. Katiras (528) | D.p.f.dhiun Dhar (466) | D.p.f Saran Kalyala (467) | Piun (478) | D.p.f. Juindi (477) | Juindi (476) | Ropa (468) | Kot Dhalyas (465) | Dhangshi (463) | Kashna (529) | Khamradha (534) | Khini (532) | D.p.f. Bhatwari (462) | Bhatwari (461) | D.p.f. Niharanal (530) | D.p.f. Buthi (469) | Thuwari (474) | D.p.f. Bashaohat (475) | Dangwach (473) | Bahandi (472) | Rahan (452) | Muthal (451) | Bandal (445) | Dewari (450) | D.p.f. Batahar Dhar (449) | Bonse (447) | Khachhani (454) | D.p.f. Kelti (448) | D.p.f. Ichhani Lahang (453) | Hanogi (456) | Bata (457) | Rensh (458) | D.p.f. Shihal (459) | Shala (471) | D.p.f. Chhuri Bain (464) | D.p.f. Sarain (470) | Reukal Dhar (460) | Shara (531) | Thalot (533) |