Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 219 Vilages/Towns in Jogindarnagar Sub-Districts in Mandi Districts
D.p.f. Marhola (58) | Nika Thana (57) | Bunhla Marhola (56) | Uparla Marhola (59) | Miharah (62) | Pat (61) | Galu (64) | Bag (60) | Bhagair (69) | Lakrehr (68) | Bharyara (67) | Dohag (66) | Dhelu (65) | Dhelu Har (73) | Yora (74) | Sarli (72) | D.p.f. Dhanyatar (71) | Dhanyatar (70) | Parain (50) | Kohra (51) | Bhaterh (52) | Chauntra (53) | Kalai (55) | Tikri Musehra (54) | Suka Bag (5) | Machkehr (8) | Talkehr (9) | Saten (4) | Suja (3) | Matru (14) | D.p.f. Bhajrala (1) | Bhajrala (2) | Bhatwara (16) | D.p.f. Ghatta (17) | Badehr (15) | Bhankhehr (13) | Tharu (12) | Aihju (10) | D.p.f. Aihju (11) | Taramat (43) | Pasal (6) | Sagnehr (7) | Raja (45) | Sarohli (46) | D.p.f. Sukar (44) | Nagan (47) | Ahru (48) | Khetru (83) | D.p.f. Magru (82) | Main Bharola (49) | Chandni (76) | Salang (77) | Tikru (75) | D.p.f. Banaun (78) | Ropri (79) | Banaun (326) | Jol (325) | Gharbasra (324) | Balh (327) | Chelang (323) | Bagsehra (322) | Makreri (321) | Chalharg (318) | Almara (317) | Kamehr (319) | Chho (320) | Kudnu (271) | Matkehr (277) | Changrehr (272) | Darkoti (270) | Hari Drahal (273) | Rota Sapairu (276) | Bela (275) | Samohli (274) | Kufru Morchakka (269) | Bharayara Uparla (267) | Dagu (186) | Antola (190) | Sarhun Bhargai (188) | Gonthla (187) | Chauk (192) | Samaur (194) | Dagu (195) | Marh (193) | Jalh (200) | Triamli (196) | Bahi (197) | Brehli (268) | Badi Makreri (233) | Khil (263) | Mathi Makreri (232) | Chhatri (262) | Bhara Yara Buhla (266) | Samkhetar (265) | Panjalatar (264) | Suan (261) | Kuthera (260) | Pohli (259) | Jarl (258) | Ladwan Uparli (235) | Ladwan Buhli (236) | Chir Chakka (230) | Basahi (234) | Jahnu (231) | Thara (216) | Chhamb (217) | Bagriana (215) | Gadyara (218) | Samon (220) | Dol (219) | Langara (221) | Parain (223) | Langna (222) | Giuhani (224) | Neri Kotla (226) | Chimnu (225) | Aall (229) | Pabo (227) | Aamba Ri Gahru (239) | Jamehr (228) | Matkehru (242) | Tariambli (237) | Ganetar (254) | Jaun (257) | Donthal (256) | Badhu (255) | Pipli (253) | Bharmera (251) | Sarmana (252) | Darubbal (244) | Hiyun (243) | Banaun (238) | Kunkar (241) | Salera (245) | Banwar (250) | Charonj (246) | Nagan (240) | Ropru (248) | Balh (249) | Bhajera (247) | Bat Dhar (297) | Banaru Awal (296) | Banaru Dom (295) | Badehar (298) | Banogi (294) | Batnahr (299) | Nauhli Gokluri (301) | Nauhli Uperli (306) | Palohan (300) | Basehr (293) | Andralu Nichla (292) | Tikkar (308) | Andralu Uperla (291) | Banah (288) | Batari Bihun (289) | Chhamb (287) | Karanjh (290) | Kund (309) | D.p.f. Shilh (310) | Chanehr (286) | Athrah (285) | Nagdiara (284) | Mandhotan (311) | D.p.f. Nainpur (312) | Langha (313) | Sapairu (283) | Bagru (314) | Gaduhi (281) | Petu (282) | Alga Bari (278) | Bhararu (279) | Bhaura (280) | Kas (316) | Patohlu (315) | Bhalyandra (345) | Kufru (346) | Manoh (344) | Kunduni (343) | Chhaprot (342) | Nergahr Basra (341) | Manjharnu (340) | Khuddar (330) | Kaunsal (331) | Dhart Bagla (328) | D.p.f. Jalpa (329) | Chhattar (332) | Masoli (333) | Palhoon (334) | Jalpehr (336) | Manjwar (337) | Ghamrehar (338) | Jhalwan (335) | Garoru (339) | Arthi (395) | Jimjema (397) | Panchjan (398) | Dul (399) | Bagra (63) | D.p.f. Dugha Gahr (401) | Suhi (400) | Har Ganen (391) | D.p.f. Siyuri (390) | Nakehar (387) | Awair (392) | Digli (386) | Badan (385) | Ropa Padhar (388) | Chharang (384) | Gharon (389) | Bhatwar (347) | Kharsa (348) | Guma (383) | Sari (381) | Janwan (382) | Kadhar (350) | Har (351) | D.p.f. Thorat (352) | Thorat (349) | D.p.f. Badli (353) |