Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 218 Vilages/Towns in Chaupal Sub-Districts in Shimla Districts
Jangal Chambi (15) | Jangal Shirgul (12) | Kelwi Laona (11) | Chohag Pajarli (13) | Pajarli | Barog | Jangal Chohag (16) | Dasholi (14) | Jangal Maroug (17) | Gorli (18) | Koti | Maraug | Garhin (20) | Ghichna (21) | Jangal Jubbar (22) | Jubbar (25) | Jangal Garhin (23) | Kurag (19) | Makraug (24) | Sihana | Shagair | Alashna (6) | Jangal Jaili (5) | Kujwi (9) | Jangal Suni (10) | Jangal Kangar (8) | Jangal Churtha (3) | Kharog (7) | Matal (4) | Jaili | Bagah (2) | Khaprona (1) | Bamta (31) | Jangal Bamta | Sangroli (32) | Jangal Sangroli | Mamvi (33) | Jangal Mamvi | Jangal Oielan | Rapari (35) | Jangal Rapari | Bajroth (36) | Tapri | Ghurla (30) | Kashah (29) | Jangal Kashah | Bharola (37) | Charauli (38) | Nar (34) | Jhikni Pul | Rawtan | Belag (39) | Batewri (40) | Batewri-ii | Deot (41) | Shantha (44) | Shili (46) | Kharu (45) | Jangal Kharu | Jangal Kungu Nali-i | Jangal Kungu Nali-ii | Kutanda (43) | Kumra (28) | Chanjal Pul | Tiari (26) | Bijar Bharal (27) | Shili Kayan (42) | Jangal Shili Kayan | Tipra (63) | Jangal Tipra | Mashraon (65) | Jangal Dhania (64) | Pabas (66) | Jangal Pabas | Jangal Charbautla | Gagna (74) | Kot (75) | Chiwna Badlawag (76) | Shila Badlawag (77) | Kateika | Jangal Shila Badlawag | Shapra (78) | Nanahar (73) | Thalog (72) | Lagaut (71) | Jabna (67) | Jangal Jabna | Gyalat (69) | Jangal Gyalat | Phalauna (68) | Kathiyana (70) | Jhina (80) | Tuiel | Jangal Jhina | Digun (81) | Kalun (79) | Bhot (82) | Jangal Bhot | Jangal Khadrali | Katont (83) | Dilmu (85) | Jangal Dilmu | Bamnol (84) | Thundal (86) | Jangal Thundal | Jangal Pihach | Mohan Jotla (87) | Deothi (88) | Jangal Deothi | Sari (89) | Jangal Sari | Jangal Paliana | Lihat (98) | Jangal Lihat | Jangal Dharta Suli | Bag (97) | Shihali (90) | Naoni (91) | Jangal Naoni | Kauhrala (93) | Barkoli (92) | Jangal Shilla Sarau | Jawag Chhamrog (94) | Jorna (96) | Chorwadhar | Thana Jalona (99) | Bhaila | Jangal Bherog | Bahal Khas (95) | Kiari Shilan (109) | Kiari | Jangal Shilan - I | Jangal Shilan - Ii | Jangal Kiari | Sarahan (111) | Saralda | Jangal Rawag | Jangal Amta - I | Jangal Amta - Ii | Jangal Amta - Iii | Jangal Sarahan - I | Jangal Sarahan - Ii | Jangal Sarahan - Iii | Sarkali (110) | Gorwa | Jangal Pashan | Jangal Dakron | Jangal Bijai | Kande (112) | Jangal Jhakar | Jangal Jhakar - I | Mishliuna (114) | Bhut Dhokna (115) | Shawala (116) | Chiuna (117) | Jangal Chiuna - I | Jangal Chiuna - Ii | Jangal Chiuna - Iii | Jangal Chiuna - Iv | Lingzar (118) | Bhatna (119) | Pujari (120) | Naura (121) | Mandholi (122) | Kulandli (113) | Dimon (108) | Bhaulanu (107) | Chaflan (106) | Jangal Kurarhi | Kuhal (123) | Jangal Kuhal - I | Jangal Kuhal - Ii | Antraoli (125) | Hanal (129) | Khadar (128) | Barhich | Giau | Jangal Khadar - I | Jangal Khadar - Ii | Jangal Khadar - Iii | Bhanal (127) | Dhanewri (126) | Bal Pharach (124) | Pharach | Baghar (104) | Dhabas | Dharan | Jangal Khagna - I | Jangal Khagna - Ii | Thundna (105) | Shithna (103) | Khagna (100) | Jangal Naurathalan | Nauran (101) | Tikri (102) | Katoti (62) | Anu (60) | Thuth (61) | Thana (56) | Gadhral (58) | Chanpadli (57) | Chila (59) | Lajonth (52) | Majhotli (54) | Satka (55) | Rarth (47) | Bamrar (49) | Berag (50) | Jangal Berag | Bodna (48) | Jai Garh | Chaukia | Chaupal - I | Chaupal - Ii | Jangal Chaupal | Lakha Wati (51) | Dhanout | Lal Pani |