Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 171 Vilages/Towns in Jubbal Sub-Districts in Shimla Districts
Chewri (55/4) | Indraban (55/5) | D.p.f.18 B Jharag (52) | Jherag (55/1) | Setla (55/2) | Patsari (59/2) | Matasa (58/3) | Dharmara (58/2) | Sari (59/1) | Thali (57) | Nakrari (58/1) | Banata (55/3) | D.p.f. Jharag (53) | D.p.f Jharag (54) | Jangal Mandhol (51) | Mandhol (47/1) | Anand Parwat (55/6) | Astandli (56) | Markandli (46) | Maghara (47/3) | Gaher (47/4) | Johta (47/2) | Shelapani (47/5) | Kot (45) | Shoali (48/2) | Thana (48/3) | Jangal Nainal (50) | Chiwa (44) | D.p.f. Kaina (49) | Kaina (48/1) | Jatari (28) | D.p.f. Jhalri (27) | Chuntara (31) | Rampuri (30) | D.p.f. Rampuri (29) | Kiari (43) | Jubbal (36) | Salawkra (25) | Dakehar (33) | Naktara (32) | Jhalri (26) | Dharai (23) | Dim (24/1) | Khara Pathar (24/2) | Mandhaik (20) | Maran (22) | D.p.f. 5d Giri (4) | Paraonthi (17) | Jachli (18/1) | D.p.f. Jachli (19) | Dadoti (21) | Sanaba (18/2) | D.p.f. 3a Giri (15) | D.p.f. 4a Giri (3) | D.p.f. 3b Giri (16) | D.p.f. 5c Giri (5) | D.p.f. 4b Giri (2) | D.p.f. Jakhala (1) | Chamaru (34) | Bhagoli (14) | Kohlara Aval (13/1) | Kohlara Doam (13/2) | D.p.f. 5a Giri (7) | D.p.f. 5b Giri (6) | D.p.f. 2a Giri (10) | D.p.f. Kalontha (40) | Sundli (11) | Sirthi (12) | Naihnar (37) | Guntu (38) | Shari (42) | Kalontha (39) | D.p.f. Mehana (67) | Mehana (66) | Sharhana (65) | Badhal (69) | Sarot (64) | Raika (63) | Hatkoti (60) | D.p.f Badhal (76) | Bairli (68/2) | Dhar (68/1) | Pauta (41) | Pahar (79) | D.p.f. 1a Giri (80) | D.p.f. 2b Giri (9) | D.p.f. 2c Giri (8) | D.p.f. 1b Giri (81) | Sunta (77) | D.p.f. 1c Giri (82) | Mudal (74) | Kelvi (75) | Barthata (78) | D.p.f. Mudal (73) | D.p.f. Bagain (71) | D.p.f. Jaond (72) | Sojla (76) | Sarswati Nagar (62/2) | Batad (62/4) | Chanderpur (62/3) | Kathasu (62/1) | D.p.f. Jangal Naliban (61) | Hiwuna (121/2) | D.p.f. Kayama (127) | Prem Nagar (124/2) | Jhagtan (119/1) | Kothu (119/2) | Jarasali (129) | Chatnol (128/2) | Mandal (120/1) | Katinda (120/2) | Rohtan (128/1) | Jhokhar (126/1) | Thana (121/1) | Badot (121/5) | Utrol (121/3) | Bauti (121/4) | Ramnagri (126/2) | Shil Gaon (124/1) | Bhakan (124/3) | Ghunsa (122/2) | Chamshu (122/3) | Dhadi (122/1) | Virat Nagar (59/3) | Bhanwa (123/2) | Bholar (123/1) | Himnagri (124/4) | D.p.f. Dullu (125) | Jangal Jakhi (131) | Jangal Dhedar (132) | Kwalta (130) | Giltari (118) | Jhalta (115/1) | Kharshali (114) | Chaonri (115/2) | Dhansar (117/1) | Rajkot (117/2) | Chauriser (116) | D.p.f. Jangal Ori (97) | D.p.f. Kuddu (94) | Mungra Nadhal (95) | Kudu (93) | D.p.f. Dhadi (98) | Dhadi Rawat (96) | Batar (92) | Jangal Reserve Batar (90) | Sansog (99) | Sabhar (101) | Jhalri Knot (100) | Bhorar (91) | Ching Dharmana (89) | Malog (88) | Anu (83) | Bidiyar (84) | Sanauli (85) | Nandpur (87) | Shalar (86) | D.p.f. Chajpur (102) | Jangal Reserve Chajpur (103) | Salna (104) | D.p.f. Jangal Kashta (111) | D.p.f. Jangal Shashan (106) | Pandranu (113) | Ludara Shasan (109/2) | Sainj (109/1) | D.p.f. Sainj (110) | D.p.f. Jangal Sharan (112) | Nagali Shasan (107/2) | Jangal Shalantu (108) | Saskir (107/1) | Solang (105) |