Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 235 Vilages/Towns in Seoni Sub-Districts in Shimla Districts
Kiari (210) | Chila (209) | Mindraj (208) | Annun (206) | Kandaula (207) | Jangal Kandaula (212) | Golan (213) | Mandhor (214) | Macharyana (225) | Jangal Hashkar (211) | Darwakot (228) | Berti (227) | Beer Ki Jayan (226) | Jamu (224) | Manjhli Jayan (229) | Judlu (230) | Dawaru (231) | Chanawag (232) | Paniali (233) | Nahra (234) | Panohi (222) | Sohal (223) | Jangal Hadlu (217) | Sainj (216) | Nagar (218) | Jangal Masha (215) | Summi (204) | Juni Kalan (205) | Juni Khurd (202) | Katli (201) | Thog (199) | Jamog (200) | Jamogra (183) | Ser (203) | Hiranali (184) | Bashailri-ii (196) | Than (197) | Dargi (221) | Shawali (219) | Dishti (220) | Mandri (193) | Chalahal (192) | Kandrenn (195) | Nalawan (190) | Shahli (194) | Jangal Shahli (191) | Thachi (159) | Ghatru (160) | Chanarri (158) | Jagehdi (155) | Nalag (153) | Bashol (156) | Bajhol (157) | Kotla (161) | Sharog (189) | Jangal Hiwan (186) | Hiwan-ii (187/2) | Hiwan -i (187/1) | Dadheog (185) | Rewag (174) | Shil (175) | Bashailri -i (182) | Bhargan (198) | Paliyar-ii (180) | Paliyar -i (181) | Ghariana (179) | Dwarsu (178) | Jangal Kholpur (177) | Kangri (169) | Raunla (176) | Shaur (171) | Kothi Ser (172) | Ukhla Nal (167) | Kangar (170) | Patukhar (173) | Juni Paniar (166) | Bag -i (165/1) | Bag-ii (165/2) | Jangal Bag (164) | Uli (124) | Shakrori (123) | Chaba (110) | Makarchha (122) | Datyar (121) | Bagain (126) | Matogri (125) | Kamla Dungri (127) | Nadukhar (129) | Aimbari (128) | Jangal Aimbari (130) | Shawad (188) | Nehwat (151) | Pahal (162) | Taprog (152) | Bag (150) | Jangal Nalag (154) | Tabhog (149) | Bamot (148) | Nayaser (147) | Halot (146) | Chatiar (145) | Mataini (142) | Bei (141) | Shirgul (140) | Daila (139) | Rauri (138) | Jaili Dhar (143) | Bhaunra (163) | Evag (144) | Panaihal (132) | Jangal Nin (133) | Nin (137) | Seung (136) | Jubar (135) | Durgapur (134) | Jahndar (118) | Kalvi (131) | Tamroru (117) | Mandiyalu (116) | Kadog (114) | Basantpur (119) | Jangal Mohranal (120) | Taror (112) | Naltu (113) | Panhera (111) | Mungna (107) | Lunsu (106) | Chebri (105) | Khaira (104) | Jaishi (46) | Bharara (45) | Graon (47) | Padain (103) | Chauki (102) | Palag (98) | Kandhar Ghat (108) | Jangal Dihati (109) | Khob (97) | Jangal Kandhar Ghat (96) | Domehar (99) | Jangal Domehar (95) | Nahwi (52) | Jangal Kariali (51) | Narar (100) | Sal (101) | Drawl (48) | Khun (49) | Kariali (40) | Mandap (50) | Mateog (41) | Drabala (42) | Jangal Drabala (44) | Talah (43) | Manad (31) | Ogli (30) | Kothi (29) | Suma (33) | Tharu (32) | Jangal Malgi (27) | Malgi (13) | Bathora (12) | Jangal Mandal (14) | Newal (15) | Pandoa (11) | Gharaina (10) | Bagh (1) | Sainj (9) | Jangal Aisha (2) | Maklog (5) | Anu (3) | Jangal Anu (4) | Jangal Kayalu (17) | Kayalu (6) | Jangal Shitu (18) | Aisha (7) | Jangal Sainj (8) | Dharogra (16) | Sandoa (25) | Jangal Lambi Dhar (24) | Jangal Sarya (19) | Galah (22) | Jangal Galah (20) | Jangal Dabka (21) | Jangal Phule Galam (23) | Gadheri (26) | Banuna (28) | Jangal Banuna (25) | Gadahu (34) | Bagri (36) | Himri (37) | Jangal Himri (38) | Nalah (39) | Chaprani (53) | Jangal Beru Tikkar (55) | Jangal Chaprani (54) | Jajehr (93) | Manjailu (115) | Majailu (92) | Berti (91) | Galtu (90) | Jangal Shali (56) | Jangal Khatrali (57) | Jangal Bani Jalag (59) | Dandi Bag (58) | Gainda (61) | Frinda (67) | Bag (62) | Talosh (60) | Dalana (81) | Sharoh (94) | Shil (84) | Hivan (82) | Jangal Khatnol (79) | Khatnol (78) | Taloti (63) | Khanawag (83) | Jalag (80) | Manjivar (85) | Sarail (89) | Rumahan (88) | Garkahan (86) | Khawal (87) | Chalog (76) | Sanahu (65) | Panjali (64) | Deola (66) | Dayangil (68) | Raumthal (75) | Galthani (77) | Jangal Thela (74) | Shari (73) | Chakiana (72) | Mul Bhajji (71) | Deothi (70) | Kayar (69) |