Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 600 Vilages/Towns in Shimla ( Rural ) Sub-Districts in Shimla Districts
Kathiana (9) | Okhru (3) | Jania (2) | Baikar (1) | Makari (4) | Dagyana (5) | Tapakari (6) | Bangera (7) | Kehru (10) | Madhya (8) | Panjail Jamogi (12) | Neirti (11) | Panihana (18) | Chalahat Sita (16) | Bainsh (15) | Rajeta (24) | Bachharag (23) | Kaflog (25) | Tun (22) | Karaunri (21) | Tangesh (20) | Chalahat Bir (17) | Panjaili Jalanu (13) | Bakhrail (14) | Panjaili Waziran (19) | Mahapuna (42) | Ghulan (41) | Binu (26) | Dhalot (28) | Ghat (29) | Gainchari (30) | Kanauri (39) | Up Muhal Sheel (27/1) | Kufri | Bajhyar (27) | Halog (40) | Arlot (38) | Kayanti (36) | Panog (37) | Dilag (34) | Jangal Hiri Ki Beshak (33) | Obhru (32) | Kyari Bag (31) | Ratan Pur (35) | Bhatmana (44) | Bohli (45) | Jangal Satota (43) | Dhalaya (46) | Banaun (47) | Dargot (48) | Bigri (89) | Narhana (88) | Kariali (86) | Salaun (90) | Up Muhal Jangal Salaun | Jojawi (87) | Balaidi (49) | Up Muhal D.p.f. Balaidi | Bhukho (50) | Androli (51) | Chaiwan (93) | Ganiog (53) | Kashah (52) | Kanhoi (91) | Up Muhal D.p.f. Kanhoi | Gharog (92) | Up Muhal D.p.f. Dilimoo | Jubar (54) | Up Muhal D.p.f. Khanyol | Up Muhal D.p.f. Bhaur Ka Dhank | Mulbari (57) | Kiuru (55) | Jangal Mehduda Mehfuja Sanghech | Jangal Mehduda Mehfuja Bag Ka Nal | Tikri (56) | Jangal Mehduda Mehfuja Chota Pandish | Jangal Mehduda Mehfuja Bara Pandish | Shanohal (60) | Niaog (58) | Jangal Mehduda Mehfuja Shanog | Khil (59) | Up Muhal D.p.f. Khil | Kolu Ki Kwali (62) | Bajholiya (61) | Dafawag (65) | Jangal Mehfuja Mehduda Kamahla (81) | Dhar (80) | Chalog (69) | Badua (67) | Up Muhal D.p.f. Samlaun | Up Muhal D.p.f. Badua | Bhutwa (68) | Manghech (66) | Parhech (63) | Arakshit Ban Bareli | D.p.f. Bag Ka Nal | Dharath (64) | Marhaog (76) | Ghandal (85) | Saidan (77) | Jundla (82) | Tul (83) | Bashol (84) | Jakhri Uperli (75) | Up Muhal Jhamrech | Jakhri Nichli (74) | Shakrah (79) | Shahach (78) | Bhalogri (73) | Chaunri (70) | Jaddog (72) | Kashar (71) | Jaijar (14/133) | Up Muhal D.p.f. Jaijar | Banaun (14/149) | Majhat (14/150) | Tephra (14/151) | Shekoh (14/152) | Jamlog (14/154) | Naloie (14/153) | Dohchhnoo (14/155) | Painchri (14/148) | Dohchhna 14/156) | Rangol (14/157) | Dhaila (14/147) | Malangan (14/146) | Gowahi Khurd (14/137) | Rapra (14/134) | Up Muhal D.p.f. Rapra | Shakroot (14/135) | Talaila (14/132) | Ghararoo (14/136) | Patshalti (14/128) | Patshal Kalan (14/131) | Patshal Khurd (14/130) | Kharaun (14/129) | Barhawan (14/139) | Kotla (14/138) | Ghech (14/145) | Barog Barmani (14/158) | Badog (14/159) | Sialmoo (14/160) | Up Muhal Basti (166/1) | Up Mohal Gunana (166/2) | Khairi (14/164) | Palgi Khurd (14/163) | Bag (14/161) | Palgi Kalan (14/162) | Patta (14/140) | Makrog (14/144) | Kaliawan (14/143) | Gowahi Kalan (14/141) | Rauri (14/142) | Seri (13/127) | Panchayati (13/125) | Baloh (13/126) | Karhech (13/123) | Manjaila (13/124) | Up Muhal Doyam Dhalyata | Balahu (13/121) | Up Muhal D.p.f. Balahu | Charund (13/122) | Thaneri (13/120) | Chharah (13/119) | Tikri Masha (13/118) | Khadol (11/110) | Raura (11/105) | Kanda (11/109) | Dhaila (14/108) | Kater (10/107) | Ladvi (11/111) | Shanwla (12/116) | Galot (11/117) | Shilroo (12/112) | Up Muhal D.p.f. Kharyar | Panesh (12/113) | Diashri (12/115) | Phagera (12/114) | Ner (8/96) | Chaog (10/104) | Jhakhri (9/108) | Lajhoon (16/191) | Chanog (16/192) | Balang (16/194) | Shahal (16/193) | Bawin (16/196) | Balain (16/195) | Mawari (16/189) | Paoba (16/190) | Sojana (16/186) | Barog (16/188) | Kafled (16/187) | Dhamun (9/160) | Dhadhol (9/98) | Kharun (9/100) | Khairi (9/101) | Khalag (95) | Patena (330) | Shili (334) | Shilru (331) | Rauri (9/99) | Panaiola (9/97) | Kalimoo (335) | Balaog (332) | Bhawana (333) | Up Muhal Kufar | Up Muhal Janog | Jadeni (336) | Bagagli (337) | Fatenchi (7/89) | Jaog (7/90) | Khanet (7/91) | Rehl Baichri (7/88) | Up Muhal Hathni Ki Dhar | Shilangra (10/106) | Phagla (8/94) | Katasni (6/95) | Gag (7/93) | Badhawani (7/92) | Dwat (6/82) | Majhthai (6/86) | Up Muhal Majhoth | Ghurshali (6/83) | Bharyal (6/87) | Up Muhal Sandal | Jamlog (6/85) | Mangloonj (6/84) | Badoh (338) | Bagna (343) | Panti (344) | Dhanokhar (345) | Anji (33/362) | Chanan (340) | Majhola (341) | Shilli -bagi (339) | Kiergi (342) | Rampur (277) | Up Muhal Rampur -ii | Up Muhal Rampur -iii | Shangin (33/369) | Matholi (33/370) | Bijli (33/368) | Kharog (33/367) | Heon (33/363) | Shemleg (33/364) | Dhanul (33/366) | Jadehal (33/365) | Dooh (33/361) | Tarari (386) | Kotla (387) | Kakret (360) | Shari (351) | Sandhot (359) | Salana (357) | Bain (388) | Kir (352) | Nareol (358) | Niahi (391) | Shakoh (390) | Laga (389) | Thari (392) | Nagri (356) | Lagru (353) | Thalak Dhar (354) | Thalak Nal (355) | Gowahi (397) | Pabar (393) | Bathun (394) | Panog (396) | Sehl (383) | Loharara (395) | Jaog (385) | Jadiana (374) | Jamati (384) | Phail (371) | Dhari Bagairi (372) | Lagru (376) | Dul (373) | Dhari Ghat (375) | Jalel (379) | Bari (377) | Ganperi (378) | Ganheri (382) | Shadaina (380) | Batlana (381) | Goru Kanawan (126) | Jangal Mundlu (129) | Rghaun (132) | Kanhechi (130) | Geah (131) | Banari (123) | Shogi (95) | Jangal Tarab (97) | Patiod (98) | Mahauri (96) | Bhog (125) | Bharob (124) | Chadau (121) | Kot (133) | Ayan (134) | Bhad (122) | Nai (119) | Chadoli (120) | Pujarli (116) | Up Muhal Dhamachi | Koara (115) | Up Muhal Kawalag (118) | Up Muhal Majhar | Gosan (117) | Up Muhal Jarech | Cheli Chounla (382) | Jalf (383) | Meheli (113) | Up Muhal Shiv Nagar | Shakral (381) | Kamhali (379) | Jangal Mehfuja Mehduda Ganoti (380) | Ganoti (377) | Pati Rahana (110) | Up Muhal Bara Gaon | Up Muhal Vikas Nagar | Sargheen (114/1) | Up Muhal Pantha Ghati | Up Muhal Dochi | Rajana (109) | Nahra (108) | Shal Gaon (99) | Bhalog (100) | Barhai (102) | Up Muhal Rirka | Up Muhal Tara Devi | Up Muhal Bag | Up Muhal Kyari | Up Muhal Sankat Mochan | Bihar (104) | Up Muhal Bhagwati Nagar | Chanari (5/77) | Dhenda (5/80) | Fatechi (5/63) | Up Muhal Hiranagar | Neri (5/64) | Rehai (5/67) | Kair (5/79) | Chahli Kalan (5/76) | Gadaog (5/78) | Garb Khurd (5/65) | Garb Kalan (5/66) | Jablog (5/62) | Jangal Mehduda Mehfuja Jablog | Anji (5/74) | Chahli Khurd (5/75) | Nalail (5/73) | Sharog (5/68) | Dhanail (5/69) | Kalawat (5/70) | Bharech (4/58) | Barohi (4/61) | Ichhaser (4/60) | Jangal Mehduda Mehfuja Ichhaser | Panti (4/59) | Janol (4/57) | Harun (55) | Rori (56) | Loharban (52) | Karhechi (49) | Sanhog Nichla (3/48) | Chaola (3/53) | Kahna (4/53) | Kanjail (4/55) | Biuont (3/51) | Karyali (3/36) | Niun (3/34) | Bhakoo (3/33) | Neri (3/35) | Lehri (3/32) | Batol (3/31) | Manla (3/29) | Bhung (3/30) | Hiun (5/72) | Kiargiri (5/71) | Chamun (3/17) | Sanog Uperla (3/14) | Sangti (3/13) | Karog (3/15) | Kialoo (3/16) | Gulchha (19) | Kabi (20) | Up-muhal Bhavali Dhar (21/1) | Karanda (28) | Up Muhal D.p.f. Karanda | Up Muhal Tud (21/2) | Up-muhal Manaw (21/5) | Shal (25) | Padhog (26) | Up Muhal Dudhali (21/3) | Up Muhal D.p.f. Dudhali | Kamyana (22) | Up Muhal D.p.f. Kamyana | Jangal Mehduda Mehfuza Badharu | D.p.f. Manav | Jangal Awal Manav | Paniyan (42) | Pharnenda (40) | Taroot (41) | Dumi (43) | Up Muhal Jangal Awal Dumi | Shera Khurd (47) | Shera Kalan (46) | Makriana (45) | Jholu Ka Jubbar (44) | Paobo (24) | Up Muhal D.p.f. Kalaun | Up Muhal Jangal Paobo | Bagoloo (37) | Up Muhal Bagoloo | Obna (23) | Up Muhal D.p.f. Obna | Kakar Bagora (39) | Bagora Khurd (38) | Naog (18) | Bhont (27) | Up Muhal Kot | Up-muhal Dala (21/4) | Pagog (323) | Up Muhal Kufta Dhar | Jangal Pagog (322) | Jangal Janog (319) | Anu (328) | Jangal Anu (327) | Cheri (329) | Bhawana (321) | Maron (320) | Sharawag (325) | Jangal Sharawag (326) | Rug (330) | Mungar (316) | Nihari (331) | Jangal Badfar-i (336) | Badfar (337) | Barmu (333) | Jangal Barmu (334) | Banreru (335) | Jangal Badfar-ii (340) | Jangal Godi Ka Nal (332) | Kuftu (338) | Lindi Dhar (339) | Saruila Baruila (341) | Up Muhal Tilla | Ajdhar (347) | Dhani (345) | Lambi Dhar (349) | Mashech (346) | Panjog (343) | Dhanhen (344) | Mashobra (b) (246) | Jangal Mashobra (247) | Shilru Pangogi (342) | Dhar (314) | Jangal Kamhali (315) | Chaiwan (313) | Patiangali (310) | Kandi (312) | Shilru Sapoli (311) | Sharai (258) | Jhalti (307) | Katli (317) | Kiar (318) | Jangal Dhagog (304) | Dhagog (305) | Chhanawat (308) | Kolu Jubur (309) | Bauntalu (306) | Bhatla (302) | Jotlu (303) | Sadhora (296) | Ghati (301) | Sadhora Dochi (295) | Parahani (285) | Saunthal (284) | Tikar (288) | Barog (286) | Kot (283) | Majhar (287) | Siuan (282) | Naldera (279) | Neri (281) | Banreri (276) | Kog (289) | Jangal Naldera (278) | Bharech (280) | Banke-ka-dwar (277) | Manar (272) | Odu (275) | Jangal Sawan Kyar (270) | Ratanpur (271) | Charen (273) | Jagyalru (269) | Manju (268) | Jug (267) | Kasufar (292) | Shenal (290) | Shahi Ser (291) | Keli Dhar (297) | Jangal Paniyartu (265) | Baldehan (293) | Kamalti (300) | Saunl (299) | Jangal Barhog Shil (298) | Chalawag (274) | Dhar (264) | Kailu (266) | Kanda (263) | Ghumru (259) | Jangal Paniali (294) | Shohawal (260) | Guma (262) | Kanda (257) | Kalian Pur (261) | Bagthal (253) | Chhabalri (252) | Shuila (256) | Gharshi (255) | Sipur (245) | Bohag (254) | Phagla (251) | Deothi (250) | Jangal Sipur (244) | Jangal Matiyar (236) | Chanarri (249) | Mulkoti (237) | Gharech (231) | Doji Dhar (248) | Rachhol (239) | Kanda (235) | Kuni (232) | Kufri Junga (228) | Shoyah (230) | Kufri Koti (229) | Jangal Kufri Chharabra (240) | Purani Koti (234) | Thathrog (233) | Jangal Mulkoti (238) | Chharabra (241) | Retreat (243) | Shanahan (375) | Up Muhal Shanahan - Ii | Malhiana (376) | Up Muhal Malhiana - Ii | Chamiana (372) | Up Muhal Shanti Bihar | Up Muhal Kamla Nagar | Chhakrail (352) | Mewag (353) | Shurala (371) | Kalali (356) | Barah (350) | Up Muhal Dhalli - Ii | Garhog (351) | Karali (355) | Karel (359) | Catchment Area (369) | Gawahi (360) | Boh (358) | Maluth (357) | Tipra (354) | Kiali (361) | Jangal Patkhair (363) | Digath (370) | Patgeair (362) | Rachhoi (369) | Kufar (368) | Dum Ka Dhank (367) | Janukhar (364) | Kariyal (366) | Palu Ka Jubbar (365) | Jangal Rajinder Rakh (395) | Jangal Dumaihar (397) | Dumaihar (398) | Jangal Kajat Nala (400) | Nambreli (396) | Kajat (401) | Nala (399) | Jaghog (405) | Jatol (404) | Jangal Jatol (403) | Binchar (402) | Jangal Manun (413) | Parali (412) | Jangal Doyam Mod Paradi (410) | Mod (411) | Bagna Kalan (406) | Bagna Khurd (407) | Khil Bhaela (203) | Jangal Doyam Kag (408) | Kag (409) | Darbhog (202) | Jangal Kanda Undla (201) | Ser Dagon (200) | Jugar (211) | Katian Majhar (199) |