Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 263 Vilages/Towns in Pachhad Sub-Districts in Sirmaur Districts
Kotla Panjola (356) | Uphar (357) | Ganyar (358) | Gadhasar (359) | Shina (360) | Dharon Kharar (362) | Argu (361) | Chhanduli (363) | Kujji (354) | Nahar Dhar (367) | Lachhaura (365) | Dilman (364) | Malhara Lakhot (366) | Chhakrawag (376) | Snog Majhlori (378) | Kangar Khopar (379) | Talhari-madho Ka-nal (382) | Gadshaya (383) | Sadna (384) | Lajhogri (381) | Patanji-mashobra (380) | Shogi (377) | Bari Bhun Padahan (375) | Tikar (385) | Naina Chhadyar (387) | Chandog (393) | Nali Gussan (392) | Kila Kilanch (388) | Pandanji (389) | Ghirad-sandrhol (394) | Bara Chakli (400) | Tikri Kathar (401) | Mehal Prit-nagar (402) | Khalog (399) | Dhelon-barahan (395) | Chukhar-dhangiar (396) | Kanun Kurfar (292) | Kanrari (294) | Salor Rangari (290) | Manghauri-sohal (296) | Gehlo Sarsar (295) | Baryana Harech (297) | Kangu Nauhra (299) | Jurab Koti (391) | Bhajana Tutab (390) | Mohana Suchali (298) | Kathar (300) | Deoria Chataur (289) | Mehandon Bag (288) | Lafyog Tikri (293) | Banlog Chakli (398) | Bani Bakholi (397) | Kuina Katli (286) | Kheri Shalyar (285) | Saro Manla (284) | Surla Janot (281) | Anji (287) | Chamrogi Ki Nahan (280) | Bargyana (291) | Chakrawn Baga (279) | Chakali Mundar (278) | Gaderan (277) | Katli (275) | Runja Bharmur (274) | Devaria Dasana (276) | Anji Siwat (264) | Achhla Chhandar (265) | Thakar Dwara (273) | Chakali Chhabyon (282) | Bambyar Badiar (283) | Sanauli (272) | Kuhunt (271) | Bharmanu Ki Ser (270) | Dun (268) | Durang (269) | Galiana Belgi (266) | Habbi (267) | Unar Kanyana (241) | Rajyon Malana (242) | Dabar (263/4) | Sarahan Kalan (263/1) | Sarahan Khurd (263/2) | Chamora (263/3) | Chauki Charech (258) | Batol (262) | Tikkar (260) | Badiana (259) | Ser Bharal (261) | Koti Charawag (313) | Kangar Dharyar (312) | Nai Lotan (314) | Nawal Lawahan (255) | Chanyana Bakyori (257) | Bhat Ka Gaon (256) | Bhailan (254) | Dingari Sarjet (315) | Dingari Dhini (321) | Kathiar Jhadhola (320) | Gagyon Khadyog (318) | Garghon Palashon (316) | Ganiana Nali (317) | Bag Pashog (311) | Tikri Pajerli (310) | Anji Bhaganji (309) | Nichla Panwa (301) | Rishtar Panwa (302) | Dharoti Madhaura (303) | Charani (371) | Khojar Nadab (370) | Lohardi Pathroti (304) | Majhgaon Shamlati (372) | Kothi Deb (386) | Jaganji (374) | Jakani Solari (373) | Bathioli (368) | Salahat (369) | Gadaul Bhartiya (308) | Dabara Baranji (307) | Malhog Lal Tikkar (323) | Malanon-ki-ber (306) | Sharia Bajog (322) | Basu (319) | Masria Pajopar (324) | Pajerli Madhesh (325) | Bharut (352) | Did Ghalut (305) | Narag (326) | Nauhra (353) | Deothal (355) | Mohar (350) | Kavkhi Khangog (351) | Kuftu Thalere Ki Ber (327) | Ajga (328) | Bayunhat (329) | Chayola Bakanag (346) | Daron Deoria (347) | Riwari Majithi (345) | Mariog (344) | Bariuri (343) | Mohan (342) | Kotla Barog (339) | Bhaji (340) | Banar Kalan (341) | Sohala (349) | Thana Kavadi (330) | Sarsu (331) | Sarhoj (333) | Lana Kasar (338) | Chabyoga Majher (337) | Nom Totu (336) | Bahanar (334) | Darabli (335) | Mahlana (332) | Bandon Bharadon (170) | Jamlog (169) | Banona (165) | Kangar Dawanh (164) | Lana Shalora (163) | Gandal (166) | Tipriya (167) | Sandral Talara (168) | Wasni (172) | Pab (171) | Malhoti (173) | Bhonri (174) | Sarol Bashech (253) | Kilbe Sitwar (179) | Baru (176) | Ghendo Batol (155) | Ser Sheog (156) | Kajar Sagalhan (175) | Soda Dhayari (161) | Lana Rauna (162) | Chunar (160) | Belu (159) | Lana Marag (158) | Neri Nawan (157) | Baru Sarera (149) | Lana Machher (148) | Chhapang (147) | Rewarla Chamrar (144) | Lana Bhalta (146) | Bongli Bayalag (145) | Paprana (142) | Lanamiyu (143) | Dhar Chimlwa (201) | Chanalag (202) | Majhotli (200) | Singi (197) | Dinger Kinner (199) | Dhanwal (150) | Khal (151) | Kuftu Adgaliya (152) | Bagar Dingri (153) | Benta (154) | Kochharwa Kadakan (177) | Mangarh (178) | Khaska Dingar (181) | Phagala (180) | Jahar (252) | Dalhan (251) | Jaganji Ki Ser (250) | Sanon (249) | Matahan (247) | Leatar Chhawli (184) | Chonpa Dharon (183) | Dingri (182) | Kot Dadol (185) | Jharinwa Tikri (189) | Khanagan (190) | Kaludia (188) | Dhar Bharainji (186) | Sutia Chakli (187) | Samoga (192) | Jarag Khareti (191) | Shaya Malag (198) | Lana Chabyul (196) | Balmu Keri (195) | Odar Pudla (193) | Chabyulta (248) | Mandi Majhutli (233) | Nabgarh Kharana (234) | Dagrana (246) | Juhana (243) | Kahan (240) | Shirat Siwli (244) | Banaha Dhini (245) | Kehnal Sadhana (235) | Kahli (236) | Banahan Ki Ser (237) | Charak (230) | Dabhur (229) | Thakuron (238) | Shampur Chandog (239) | Chalkana (227) | Banar (228) | Chalog (224) | Gunja Rapoot (226) | Kyar Dabhot (225) | Kalaser Balog (220) | Nigali (219) | Gagal Sikor (221) | Kamahan Banjan (223) | Takahan (222) | Anji (217) | Kanhut Jawana (216) | Naun Jagoti (231) | Gethal Bajher (232) | Baghar Sekra (214) | Kyartu Bambnog (215) | Kyartu Kakrana (194) | Bhaghar Pawri (213) | Kanyo Shirla (211) | Cheula Bohal (218) | Gundal Daghalga (210) | Kundlu (212) | Nad Chayali (209) | Arka Baryog (204) | Lana Baka (203) | Kot Dhabur (205) | Magroli Sakohal (206) | Katyana Serta (207) | Mathanan Charpari (208) |