Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 98 Vilages/Towns in Budgam Sub-Districts in Badgam Districts
Rakh Arath | Soi Bug | Dehramana | Gota Pora | Arath | Wadwan Jagir | Chewa | Chak Wazir Punu | Shopri Bagh | Wahab Pora | Nadigam | Soofi Pora | Chata Bug | Shah Pora | Garand Kalan | Alaw Pora | Kamaho Pora | Paimas | Wara Sangam | Hari Pora | Haker Mula | Gund Hanjik | Dandusa | Doru | Chak Kali Khan | Rakh Haker Mulla | Galwan Pora | Wara Pora | Teki Pora | Kadi Pora | Nasirullah Pora | Kakan Maran | Garand Khurd | Nadi Wan Pora | Suran Har | Bata Pora | Parisabad Pora | Sarat Pora | Chanda Pora | Labertal | Putli Bagh | Bata Bagh | Dadna | Watra Wani | Palar | Dof Pora | Bodan | Mira Gund | Reshi Pora | Chowderi Bagh | Sabdan | Nambal Narah Krah | Sheikh Pora | Gagoo(ganguwa) | Harji Gund | Zori Gund | Hooru | Thakar Pora Jagir | Dard Pora | Sarad | Jahama | Mahwara | Lakhri Pora | Dunsunar | Sholi Pora | Heudar | Patawaw | Mamat | Razwan Jagir | Nagrad Khah | Choon | Zori Bagh | Naru | Guda Sathu | Bagh Sahib Ram | Lal Gam | Lal Gund | Chitru Danger Pora | Muni Popy | Sunar Gund | Ich Kot | Kargam Palachithf | Retni Pora | Karhama | Handajin | Banday Bagh | Guzer Gund | Sundi Pora | Zazah Bug (dalwan) | Gojra Jagir | Jawal Pora | Odru | Chak Gojra | Shoga Pora | Tilan Pora | Hayat Pora | Kishtwar ( Katahwar) | Ichgam (ct) |