Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 48 Vilages/Towns in Khag Sub-Districts in Badgam Districts
Raihan Bag (malwah) | Zahid Bag (gund Dalwach) | Larik Pora | Bunagund | Buna Sharan | Badran | Bamurad | Pala Pora | Parapora(peerpora) | Iskineder Pora | Ichehama | Hardu Surash | Looki Pora | Peth Saharan | Dalwach Khored | Poshker | Alam Nag | Trapay | Punj Yari | Nasar Pora | Ramdar Chakpora | Khag | Lowahi Pora | Hamchi Pora | Nagabal | Abandar | Awan Pora | Mala Pora Khag | Rawat Pora | Zagi Pora | Kanchati Pora | Khawja Gund | Sugin Yarinar | Koker Bagh | Shungli Pora | Habar Daradlasi Pora | Drang | Chere Haroo | Khan Pora | Khanday Pora | Kangri Pora | Chaker Pora | Bata Pora Drang | Lachman Pora | Udar Khodlasi Pora | Sochal Pora | Sita Haran | Khahi Pora |