Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 99 Vilages/Towns in Khansahib Sub-Districts in Badgam Districts
Hokalatri | Chak Hokalatri | Kule Hama | Chana Now Pora | Chak Chan Nowpora | Gam Galla | Gund Dervesh Harawanian | Gund Panah | Krale New | Rakh Wacho | Para Pora Saifulla | Chertu | Wachoo | Rawal Pora Beerua | Nande Pora | Warahgam | Qumroo | Bras | Chil | Hardu Panjoo | Gund Shoga Taploo | Khosa Pora | Danger Pora | Machi Pora | Khod Rawat Pora | Zim Pora | Gutli Pora | Rehkhayi | Jagu Kharen | Arizal | Ring Zabal | Nambalhar | Harnow | Wager | Kula Bug | Gund Arjan | Brel | Gund Ali Naik | Watra Hail | Hardu Wail | Fala Chala | Baba Pora | Parnewa Jagir | Kramsher | Bander Pora | Dregam Khasi Pora | Bugru | Bagh Baqaya | Yaga Bug | Shamas Abad (later Chadura) | Nunar | Nuch Gam | Shuru Jagir | Howru | Brari Pora | Kalshi Pora | Yari Satru | Takia Farook Shah | Mula Naru | Kanora | Shekhawari Pora | Bata Pora | Tala Pora | Chak Shera | Bugchal | Kachi Porn | Goti Pora | Faja Pora (duja Pora) | Sahni Pora | Khuda Pora | Khari Pora | Dabi Pora (dali Pora) | Khai Pora | Bala Pora | Doru | Gurweth Khurd | Arigam | Lanura | Shala Nar | Frasta War | Madnoha Nohar | Nari Gund | Kech Razgir | Rakh Ketra Jagir | Raithan | Gurweth Kalan | Yari Khah | Khara Pora | Sozni Pora | Chak Qadus | Goja Thaji | Raiyar Beruwa | Raiyarich | Traja Khal | Krala Pathri | Lainilab | Utra Dalabal | Kachwari | Forest Block |