Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 95 Vilages/Towns in Pattan Sub-Districts in Baramula Districts
Pochanag | Bochu | Taper Wari Pora | Wanigam Bala | Malik Pora | Khamsiyar | Pal Pora | Hamray (hamari) | Indir Gam | Loli Pora | Gund Chander Hama | Chaku | Sultan Pora Khai | Gosha Bugh | Aglar | Usan Khai | Chander Hama | Palhallan | Paki Pora | Nelopher (nilah) | Wani Gam Pain | Chandera Seer | Behram Pora Kun Gandara | Tilagam | Dard Pora | Gundari Pora | Wahi Gund | Mohammad Pora | Wailu Kral Pora | Baba Khi Pora | Shuch Pal Pora | Gadwani | Khargam | Daragam | Rasri Pora | Harhand Pora | Nihal Pora | Pattan | Khushal Pora (rakhi Buran) | Sudrabal | Khusrag Pora (amma - Buran) | Gund Ibrahim | Rakh Dosli Pora | Dusli Pora | Mati Pora | Singh Pora | Hara Treth (singh Pora) | Khanpeth | Harnara | Bali Haran | Dewarya Khman Pora | Mira Gund | Merchamer (abraq Pora ) | Aram Pora | Habaq Tangoo | Bodi Bug | Archander Hama | Qasba Malmoh | Gund Khawja Kasim | Chana Bal | Hussan Abad (kanter Bug) | Maharaj Pora (kungam Dara) | Hanji Wera | Sheer Abad (khore) | Nowlari | Sheer Pora Bangil | Siri Wara Pora | Seriguo Danger Pora | Chukar | Dilshad Pora (donadara) | Bahram Pora | Biyawa (rahmal Pora) | Chack Charat Ram | Ochli Pora | Rawan Pora | Kati Bug (gowhar Pora) | Paris Pora (chack Narain Dass) | Nangir Pora Mughama | Krishama | Yal | Sonim | Kanlu | Mamoosa | Utikoo | Tantry Pora | Goom Ahmad Pora | Tunj Haran | Dildar Pora (chichloora) | Mala Buchan | Agar Kallan | Goigam | Burzala | Roshan Abad (pinroo) | Wari Pora Bangil | Tara Hama |