Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 191 Vilages/Towns in Pulwama Sub-Districts in Pulwama Districts
Kandizal | Khadermoh | Nihama | Marhwal | Ban Gund | Loli Pora | Hani Pora Chatina Hama | Wanpora | Tumchi Nowpora | Pari Gam Jagir | Harri Garh | Pari Gam Khalsa | Laro | Kazi Gund | Satar Gund | Lelhar | Bander Pora Cherat | Reshi Pora Cherat | Manwaji | Gala Bug | Ratni Pora | Mir Bagh | Pahu | Dahoo Gam | Naman | Begam Bagh | Kawsi Bagh | Pingal Gam | Gondi Bagh | Kisri Gam | Kati Bug | Orwan | Ranbir Pora Nagam | Malawari | Singo Narbal | Haikri Pora | Rakhi Pahu | Takia Saif Ullah | Trach | Frist Bagh | Rakh Lajoura | Mahirad Pora Uttar Pora | Kariya Lajora | Pochal | Kalulo | Lajora | Talan Gam | Gund Zabar | Noor Wah | Bagtrich | Sanzi Watra | Mandina | Penglina | Badi Bagh | Gandi Pora | Urcharsu | Aur Bagh | Inder | Niwah | Wogra Gund | Naw Pora Nagam | Dafer Pora | Losi Wani | Zaddora Hastikhod | Nareh Naw Pora | Wahi Bug | Chiva Kalan | Ashamandar | Chiva Khurd | Mong Hama | Karimabad | Gadora | Bara Pora | Hanji Khilu | Gangoo | Athora | Patahan Pahloo | Mugal Pora Cherath | Tenga Pora | Quil | Wokhar Wan | Bander Pora Shora | Payer | Tengahar | Machh Pora | Drasu | Themna | Kangan | Moran | Dieri | Gusu | Frasi Pora | Tujan | Tenghar | Romu | Mira Gund Tuker Pora | Zagi Gam | Fasteh Pora | Mitri Gam | Kochi Pora | Akhal | Sona Chuku | Patri Gam | Shangar Pora | Dadura | Gulshan Abad | Tikan Bata Pora | Sona Samilo | Baba Har | Bonrah | Chandi Pora | Chitri Pora | Trichal | Naira | Janda Wal | Nowhar Mal Pora | Chand Gam | Now Nagri | Shit Paray Pora | Wasura | Odar Shawra | Senzen Shahoora | Chakora | Wahi Pora | Yadder Shahoora | Pal Pora | Batnoor Showara | Tumlahal | Zasu | Tahab Shadi Pora | Rajmahal | Bandzoo | Arigam Chirath | Bilowoder Gund | Chana Pora | Avind Gund | Pach Har | Drabh Gam | Aglar Kandi | Kamrazi Pora | Kani Gam | Kadi Pora | Abhama | Drekh Leran | Khaigam | Sanger Wani | Bagh Sanger Wani | Achu Guz Bamno | Cheki Dewan Badri Nath | Qasba Yar | Kalam Pora | Yaider Shopian | Danger Pora Shopian | Chundh Pora | Hardu Hanjan | Raj Pora | Ari Hal | Kuchay Pora | Gaber Pora | Konju | Hawal | Othu Mola | Uzram Batri (uzram Patri) | Drach | Nekas | Arh Bal | Rakh Chindran | Lasi Pora | Tantri Pora | Peti Pora | Gund Achan | Panjran (pingren) | Achan | Aramola | Gadha Bug | Alai Pora | Now Pora Pain | Haji Dara Pora | Nilro Chudhri Bag | Niklora | Litar Shitar | Zahed Bag | Rakh Litri | Kaka Pora | Mirpora | Okhoo | Laribal | Wagam | Chinnar Bagh | Sonth Bug | Sheikhor |