Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 226 Vilages/Towns in Shopian Sub-Districts in Shupiyan Districts
Naid Gund | Dom Pora | Diyaroo | Bedha Pora | Moughal Pora | Chal Gund | Adva | Chaki Diyaro | Daram Dore | Panzer | Teng Wani | Mazhania | Tukroo | Kegam | Marheng | Sarab | Chaki - Hakim Baqar | Musi Pora (nusi Pora) | Chak -i -aziz Shah | Sazan Shopian | Ahagam | Pir Pora | Now Pora (allow Pora Sheikh Pora) | Now Pora Bala | Chedran | Ari Pora | Chitra Gam | Qongonah | Turka Wangam | Mala Dair | Hef- Kuri | Sugan | Drager | Chilli Pora | Heff | Kashwah | Reshi Pora | Shermal | Aglar Charat | Wachi | Malawrah | Safanagri | Zaina Pora | Baba Pora | Durah Pora | Awnera | Chera Marg | Nari Marg | Mujah Marg | Rakh-i-zaina Pora | Reban Gund Bahram | Khajah Pora | Haider Gund | Sofi Pora | Bandah Paho | Chidvi Pora | Dasso | Ali Shah Pora | Amer Bogh | Drawni | Hoshang Pora | Ura Pora | Hamhonala | Dobi Pora | Wadi Pora | Badi Gam | Kani Gam | Lari | Nori Poshwari | Sago Hand Hama | Dangar Pora | Molo | Tranz | Mohan Pora | Bagh -i -hari Pora | Tharan | Adora Ram Pathri | Nazneen Pora | Patar Wal | Doma Wani | Sandho Shermal | Watho | Mati Pora | Buta Maran Wanpora | Rakhi Nara Pora | Ranbir Pora Nowabad | Barthi Pora | Maishah War | Mast Pora | Kellar | Chawan | Jampathri | Rengwar | Pahali Pora | Makan-i-douaro | Nasar Pora | Zerakan (zorakan) | Tharan Kandi | Veshro | Goti Pora | Nara Pora | Kani Pora | Gano Pora | Balah Pora | Utar Pora Pahali Pora | Pargochi | Krawora | Khoram Pora | Losdano | Kanso | Zaina Bato | Mali Bagh | Barah Bugh | Hari Pora | Chater Wosh | Kargam | Hillow Gun-i-murid | Hardo Pandove | Gund - I- Darvesh | Nerwani | Mani Hal | Dreri Kali Pora | Brari Porah Pala Pora | Choti Pora | Gund -i- Uwan | Uwan | Sangren | Wacho Hallan | Now Pora | Baskochan | Chanchawar | Kelro Malik Gund | Pinjorah | Pahano | Aglar | Sherabad (zawora Baderhama) | Manlo | Katho Halan | Day Gam | Arahama | Habdi Pora | Lara Gam | Lawahend | Gano Pora Arash | Nadi Gam | Dagah Pora | Kotah Pora | Chaki Sidiq Khan | Manzim Pora | Tachalo | Tulran | Kherwarah | Kani Hama | Nildorah | Abal Wanah | Aloorah | Badi Marg | Chako | Herman | Lamdoora | Gahend | Chode Gam | Haji Pora | Hardo Nagisheran | Kumdalan | Rawal Pora | Dashi Pora | Sharat Pora | Memandar | Gagren | Chaki- Shamshi Pora | Narwaw | Pala Pora | Chowdari Gund | Awind | Bimini Pora | Hanji Pora | Gada Pora | Ratni Pora | Chakorah | Reni Pora Khasi Pora | Matri Bagh | Murad Pora | Bata Pora Niladang | Hind Sita Pora | Chaki Cholend | Wangi Pora | Pader Pora | Tengah Pora | Partap Pora | Zipora Dharamarth | Rakahamah | Wangam Sodershan Pora | Teki Pora | Halow Pora | Dangam | Kach Dorah | Mangi Pora | Makan -i -danger Pora | Vehel Chatta Watan | Shamshi Pora | Said Pora Pain | Said Pora Bala | Gund -i-hado | Chowgam | Hir Pora | Sedheve | Reshnagri | Ram Nagri | Amshi Pora | Nowgam | Chatri Pora | Gadhi Pora | Rakha Pora Nack Pora | Kapren | Brari Pora | Rei | Hei Pora Bata Gund | Pandoshan | Kanjiuler | Posh Hamah | Adijan Adwan | Mandojan | Purso | Feri Pora | Dev Pora (forest Block) |