Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Manipur has 229 Vilages/Towns in Sadar Hills East Sub-Districts in Senapati Districts
C.khullen | Thingphai | Jangnoi | N.phailen | Tingpibung | Zalenphai | Gangpikon | Lhangsom | Gampum | S.khonomphai | T.gamnom | Songbem | Gallam | Chonjang | Phuleijang | Phoikon | Wapabung | M.ngamneh | Sonphung | Denglen | Molkon | Waichei | Naphai | Ng. Phainom | Maojang | Songphel Khullen | Tengkonphai | Khayang | Tusam | C.aisan | Pangjang | Bunglung | N.zilphai | Saikul | New Saikul | Saijang | Ichai Goyang | Saikho (ichai Lamlan) | Nungka | T.goyang | Thangkanphai | Makokching | Moljol | H. Jangnom | Phaijang | Sadu Koireng | A.longa Koireng | Utonglok | H.gelmol | Belei | Holbung | Old Boljang | New Boljang | Satang Kuki | Changsang | E.mullam | Ekouphai | Y.langkhong | Thangal Surung | Thangkan Thanglunpa | Lamkajang | Dimjang | Ankhumbung | Twichamphai | Lhungjang | N.chaljang | A.tuisomjang | S.mongbung | S.bolkot | Molvom (heinoupokpi) | L.haibung | Khouchangbung | L.layang | Gunphaijang | Molkot | Chalkot | Luwang Sangol | Phaileng | Ekpan Chingkha | A. Geljang | Thingsat | Mapao Khullen | Mapao Thangal | Mapao Christian | Khongnangpokpi | Sijang & Sijang Molcham | Mongyang | Lhangjol | S.jangnomphai | Dongsum | Leplen | B.khayang | B.bolyang | Tuisomjang | Chahmol | Khongbal Kuki | K.nomjang | Simol | K.khonom | Samusong (chahmol) | Urangpat | N.molhoiphai | Gwaltabi Kuki | Mongneljang | Wunghol Tangkhul | Saibol | P.phaimol | Twichin | Laikot Kom | Laikot Phaijol | S.phailenkot | Chingdai Khullen | Thingjang | Chingmang | Chingdai Khunou | Tuinomjang | L.chayang | P.geljang | Purum Khullen | Happy Valley | Khamenlok | D.leikot | H.khopibung | Thombol | Aigejang | Jordanphai | Govajang | Challouphai | Khongbal Tangkhul | Gangpiyang | Purum Likli | Wakan | Songphel | T.wakanphai | Khokon | Maibung Likli | Songjang | H.champhai | Ngakhapat | P.khonomphai | Sinam Kom | Maibung Kom | Ngarumphung | Sailent | S.loushing | Maphou Tangkhul | Happy Land | Tongkoi | Moirangpan | Laikoiching | Siloijang | Bethelphai | Maphou Kuki | Thangjingpokpi | Rishophung | Leishiphung | Kamu Saichang | Saichang | L.songphel | Chaningpokpi | Molkonbung | L.molnom | S.bungjang | Kaihao Tangkhul | Bongbal Khullen | K.hengjang | K.nungmanbi | Leingangpokpi | Kamuching | C.moljol | Gotangkot | Pheitaiching | Heirokland | Zerukanan | Kamu Tangnom | Kamu Lairok | Kamu Koireng | Heichanglok (k.salemphai) | Lairok Vaiphei | Kamu Tampak | New Salem | Thayong | Nungkot Kom | Nungkot Khuman | Tombi Hangbu | N.terakhong | N.heikon | Songpehjang | Nongmaiban | Teraphai | Tuisenphai | Ayokpa Kabui | Keirao Chingdong | Uran Chiru | Laiphrok Maring | Sandangsemba Maring | Karpur Sungba | Lemba Khul | Waithou Chiru | Saman Tangkhul | Phunal Maring | Poirou Tangkhul | Leisem Lok | Kaprang | Salam Patong | Somrei | Komla Ching | Soraland | Tangkhul Khullen | Phungton | Irong Tangkhul | Ngoupikhong Vaiphei | Phowoibi | Phainom | Nongmaiching Tampak | Th.salemphai | Haokhongching | S.kanan | Phailenjang | Vaiphei Pakai | Horton | Lungther | Heinganglok | Selhao Vaiphei | Sada Tangkhul | Kharam Tangkhul | Leihaopokpi | Kwarok Maring | Elimphai |