Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Orissa has 123 Vilages/Towns in Koraput Sub-Districts in Koraput Districts
Pindapadar | Raulipadar | Pondas | Kachaguda | Patipar | Bagiribeda | Kharaguda | Simajamu(sunajam) | Banuaguda | Sujuli | Parajapuki | Nandigan | Bisali | Chakili | Tanginiguda | Odapur | Dakara | Bagara | Bandakatra | Majhiguda | Litiguda | P.phulabeda | Malkangiri | Kartas | Chakarliput | Paikpuki | Gadiaguda | Khajuriput | Podeiput | Paikmundar | Lamtaput | Bariguda | Brahmansuku | Parajasuku | Malimundaguda | Tamili | Kartaschandalguda | Rajuguda | Mainamal | Doliamba | Kerengaguda | Chentiguda | Thatpadar | Panasput | Kendar | Jerati | Mangara | Belaput | Karanjiguda | Mahadeiput | Putpandi | Ekadeli | Daleiput | Rengaguda | Hiridiput | Naranga | Rautaput | Podagada | Kantabeti | Mundar | Kankadaput | Dangayatput | Killar | Sukriguda | Patiasil | Champapadar | Dengajaniguda | Mujang | Batisil | Sukutaput | Bakadaguda | Baraguda | Kesabaguda | Malitola | Malingijodi | Purimunda | Bilaput | Baunsaguda | Tola | Dangari | Rundiamba | Bagaraguda | Mastiput | Basuput | Desanaikguda | Ekataguda | Machhara-ii | Mandaguda | Badamput | Jhadiguda | Gunjuriguda | Mendhaguda | Padeiguda | Bogeipadar | Deoghati | Lauriguda | Dhaudapadar | Kerenga | Khaparaput | Machhara-i | Chhapar | Umuri | Khilaput | Putkeranga | Puki | Kechala | Semala | Pandi | Lankaput | Dumuriguda | Chandalguda | Sirishi | Paidaput | Suku | Khalap | Thatguda | Kalchur | Bhoiguda | Tiadiput | Haladiput | Parajamundar | Pitei | Haridaput |