Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Uttarakhand has 264 Vilages/Towns in Dhanaulti Sub-Districts in Tehri Garhwal Districts
Nain Gaon | Bhut Gaon | Saltwari | Dhakrauli | Miriya Gaon | Myani | Biror | Nakot | Kharaksari | Hadiya Gaon | Chhani Gaon | Tikari | Kainth | Matali | Marora | Khairada | Munogi | Ghansi | Devan | Nakot May Bhadrisera | Saindul | Tingari | Ghiya Koti | Khaskoti | Baman Gaon | Chhap Gaon | Bistaunsi | Khasonsi | Aindi | Basana Gaon | Kot Shrikot | Bhatwari | Awali | Kothyur | Jhangeri | Dharara | Tator | Phaprog | Pab | Koti | Chilamu | Magdiya Chak Koti Madhe | Mason | Sanab Malla | Sauntiyal Gaon | Chandwan Gaon | Maungi | Masras | Thureti | Mair | Tangri | Ghera | Ghorakhuri | Kodi | Binau | Rampur Negiyana | Tandwar Gaon | Bandasari | Jaintwan Gaon | Chek Lasari | Paweth | Pantwari | Baurari Chak | Kasaun Gaon | Ghildi Chak | Suransu | Bangaon | Jaidwar Malla | Khark | Kharson | Mailgar | Kandi Malli | Kandi Talli | Sadav Malla Talla | Jaidwar Talla | Bel | Parogi | Thal | Dwargarh | Bichhu | Khas Kudaun | Thakkar Dudaun | Burari | Khas Kudaun Lagga Sweel | Chadogi | Chaunti | Takarana | Kandriyana | Kona Urph Kuwan Gaon | Pali | Kason | Kanda Lagga Timliyal Gaon | Ranogi | Timliyal Gaon | Sartali | Ghandiyala | Gaonkhet | Bhediyana | Bhatoli | Chamya Gaon | Sainji | Kandi Jethuki | Banogi | Kandi Baglon Ki | Lagwal Gaon | Talogi | Rayat Gaon | Matela | Ran Gaon | Siya Kempti | Thalwal Gaon | Nawaridhar (talogi) | Dhar Gaon | Nautha | Ghatudhar | Beera Gaon | Jinsi | Tuneta | Kaphulti | Mawana | Lagrasu | Agyarana | Kolti | Thapla | Kanda Jakh | Kaphalta | Matholi | Kimoi | Kyari | Lalotana | Khyarsi | Gaind | Chamasari | Thapla Pujaldi | Sauri Lagga Kyari | Sirs | Purana Digon | Naya Digon | Munglauri | Ontana | Teva | Burkot | Moldhar | Pujaldi | Bangsil | Odars | Thikmal Duguda | Kinsu | Kakaru | Airi | Chhanan Gaon Maundar Bhimal Ki | Bangar | Sunau | Papara | Mundani | Maitoli Sera | Chak Pot | Bhuyasari | Khera Malla | Khera Talla | Kuwa Lagga Mundani | Thatyur | Anglar Sera | Majepur | Maid | Banda Lagga Bait | Bait | Agenda | Dangu | Matlau Malla Talla | Gawana | Sour Kakhoun | Gereth | Khandanu | Khatt | Sinjal | Marara | Bhal | Sabali | Abali | Khaneri Madhe Batwaldhar | Makhret | Domasi | Bhainswari | Almas Madhe Chek Bamsi | Pheri Ki Mora | Almas | Bolasi | Syalsi | Bhaim | Dangala | Goran | Kith | Rautu Ki Beli | Brahm Sari Bhaga Chak | Magara | Madhe Aluchek Phidogi | Than | Than Madhe Banthali Chak | Kund | Naughar | Phidogi | Birkot Madhe Aluchak | Nakurchi | Dunda | Danda Ki Beli | Dawali Mhdhe Alu Chak | Dhanolti | Dhanolti Lagga Goth | Goth | Bhutsi | Rawali | Jamthiyal Gaon | Ghena | Dhan Chula | Tachhila | Lwarkha | Silla | Satengal | Ringalgarh | Dadak | Tal | Dhaula Giri | Mathet | Nihal Danda | Shripur | Bharwa Katal | Mahendra Pur | Dubri | Dubara | Kokliyal Gaon | Danda Gaon | Gawali Danda | Chiphalti Lagga Gawali Danda | Jaintwari | Jhoti Urph Koti Lagga Jaintwar | Toliya Katal | Saudan Lagga Gawali Dand | Ragar Gaon | Airal Gaon | Sera | Kalawan Tegana | Uniyal Gaon | Habeli | Pujar Gaon | Jar Gaon | Semwal Gaon Palla | Nawa Gaon | Semawal Gaon Walla | Kelwan Gaon | Manj Gaon | Lam Kande | Hatwal Gaon | Mathiyan Gaon | Muhobat Khil | Ghursal Gaon | Pasani | Bamendi | Banali | Jaunpur Range | Kempty Range | Tehri Range | Kempty Range (p-2) | Saklana Range |